Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie

Informujemy, że 16 kwietnia 2018 r. o g. 16.00 odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie.

 Celem spotkanie będzie zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017.

Miejsce walnego zebrania członków: Zespół Szkół w Mogilnie, ul. Dworcowa 9

                                                                                            Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                                 Piotr Perzyna
Edyta Owsińska
Kinga Gąska
Tatiana Urban
Marcin Wietrzykowski

Reklamy

„Zespół Szkół w Mogilnie. Pamięć cenniejsza niż złoto”

Drodzy Absolwenci i Sympatycy Zespołu Szkół w Mogilnie

            Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie przygotowuje się do wydanie albumu okolicznościowego „Zespół Szkół w Mogilnie. Pamięć cenniejsza niż złoto”

            Zamiarem wydania albumu jest pokazanie historii Zespołu Szkół w Mogilnie na przestrzeni lat. Do tej pory nie wydano jeszcze takiej publikacji.  Informacje w niej zawarte zostaną dla pokoleń i będą doskonałą pamiątką istnienia szkoły. Album będzie sposobem na to, aby uczniowie, sympatycy szkoły i mieszkańcy Powiatu Mogileńskiego poznali historię, kulturę i życie szkoły, która swym istnieniem i działaniem wpisuje się w lokalną tradycję.

            Jeśli mają Państwo więc  ciekawe zdjęcie dokumentujące edukację w Zespole Szkół i chcieliby je Państwo przekazać na poczet przyszłego albumu to chętnie zapraszamy do współpracy. Zdjęcia bądź ich skany prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: stowarzyszenie.zsmogilno@wp.pl

            Jednocześnie informujemy, że liczba zdjęć, które zostaną umieszczone w albumie jest ograniczona, ale wszystkie niewykorzystane postaramy się umieścić na stronach internetowych naszego Stowarzyszenia.

40 lat po maturze

W sobotę, 10 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Mogilnie spotkali się z okazji 40 – lecia matury absolwenci Technikum Drogowego z rocznika 1972 – 1977. Wychowawcą klasy była pani Barbara Szafarek. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania.

Walne zebranie członków

Informujemy, że 15 marca 2017 r. o g. 16.00 odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie. Celem spotkanie będzie sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności finansowej oraz sprawy bieżące.

Jubileusz 70 – lecia Zespołu Szkół w Mogilnie

24 września 2016 roku to niezwykły dzień dla Zespołu Szkół w Mogilnie. Szkoła obchodziła bowiem 70 – lat  swego istnienia. Jubileusz szkoły był okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, pomimo iż czas je porządkuje, zwykle dodaje im blasku, nieraz sprawia, że pewne zdarzenia zaciera codzienne życie, to jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je wszystkie ponownie.

            Uroczystości  rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pod wezwaniem  Matki Bożej Nieustającej Pomocy pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Henryka Józefa Muszyńskiego, Prymasa Polski, koncelebrowanej również  ks. Jacka Wachowskiego katechetę Zespołu Szkół w Mogilnie, przez ks. Waldemara Mykę i ks. Marcina Łojko.  Arcybiskup Henryk Muszyński modlił się w intencji absolwentów Zespołu Szkół w Mogilnie – zarówno tych żyjących, jak i zmarłych, dawnych i obecnych pedagogów, a także uczniów szkoły. W wygłoszonej homilii Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Muszyński porównał historię szkoły do burzliwych okresów historii Polski, dzieląc ją na trzy okresy od 1946 do 1956, 1956  do 1989 i od 1989 do dzisiaj. Pomimo wielu zakrętów politycznych szkoła, jak i naród nie zatraciły ducha patriotyzmu, poszanowania godności i wartości człowieka.

            Kulminacyjnym przeżyciem religijnym było poświęcenie nowego sztandaru szkoły ufundowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie.

            Po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta w asyście mogileńskiej orkiestry dętej dyrygowanej przez kapelmistrza Mariusza Mikołajczaka.

            Kolejna część jubileuszu odbywała się w budynku Zespołu Szkół w Mogilnie przy ulicy Dworcowej 9. Na wstępie Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Grzechowski przywitał zaproszonych gości Arcybiskupa Seniora Metropolitę Gnieźnieńskiego, Honorowego Obywatela Mogilna ks. prof. dr hab. Henryka Józefa Muszyńskiego, Prymasa Polski, Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy – Tadeusza Dąbrowskiego, Burmistrza Mogilna – Leszka Duszyńskiego, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mogilnie Teresę Kujawę, Starostę Mogileńskiego Tomasza Barczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Mogileńskiego – Jana Barteckiego, Wicestarostę Powiatu Mogileńskiego Krzysztofa Szarzyńskiego, członka Zarządu Powiatu w Mogilnie Mirosława Leszczyńskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja Konieczkę, Dyrektora Instytutu Zarządzania i Transportu prof. dr hab. inż. Janusza Mielniczuka reprezentującego Rektora PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Jana Apostoła Ojca Gwardiana Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie Krzysztofa Lewandowskiego, Księdza Waldemara Mykę absolwenta Zespołu Szkół, Księdza Marcina Łojko absolwenta Zespołu Szkół, wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie Barbarę Szafarek, Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mogilnie Lidię Rumianowską, Dyrektora Gimnazjum im. Księdza  Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie Hieronima Rumianowskiego, Wicedyrektora Szkoły nr 2 w Mogilnie Lidię Błażejewską, Dyrektora Przedszkola nr 3 w Mogilnie Małgorzatę Domańską, kierownika produkcji Tomasza Wichłacza reprezentującego firmę Zbych – Pol & Mobet Mogilno, właściciela Biura Podróży Przygoda Ryszarda Kamassę, przedstawiciela Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dąbrowie Stanisława Smagę, właściciela firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Feniks Henryka Tupalskiego, właściciela firmy Bartex z Mogilna Andrzeja Zielińskiego, Dyrektora Departamentu ds. Budowy i Eksploatacji Podziemnych Magazynów Gazu Kazimierza Gąskę, właściciela firmy W3M.pl Rafała Śmiłowskiego oraz przedstawiciela firmy Handel i Transport Sylwester Woźniecki Szczeglin Jagodę Śniegocką.

            Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski podkreślił, że Jubileusz 70-lecia Szkoły – dziś znanej pod rozpoznawalną marką Zespołu Szkół w Mogilnie – jest doskonałą okazją, aby podziękować nie tylko dyrektorom, nauczycie­lom i pracownikom za olbrzymi trud i serce jakie włożyli w kształtowanie rzeczywistości oświatowej Mogilna i regionu. Trzeba dziś pochylić się i zapalić wieczną lampkę pamięci nad tymi, którzy tę szkołę tworzyli, w niej pracowali i kształcili.

            70 – letnia tradycja wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i poszanowania nauki była najważniejszym przesłaniem tych wszystkich, którzy dbali o wizerunek szkoły. Niezwykle odpowiedzialne zobowiązanie utrzymania Zespołu Szkół w Mogilnie na wysokim poziomie intelektualnym, moralnym i edukacyjnym przyświecało  i przyświeca wszystkim dawnym i obecnym dyrektorom i pedagogom szkoły.

            Dzisiaj Zespół Szkół w Mogilnie gwarantuje uczniom oraz ich rodzicom nowoczesną, bezpieczną, otwartą i rodzinną placówkę edukacyjną na miarę XXI wieku. Bogato wyposażone klasopracownie dydaktyczne, boisko wielofunkcyjne i nowa sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno – gospodarczym przyczyniły się do ogromnej popularności naszej szkoły nie tylko zresztą w środowisku lokalnym Poszerzana corocznie oferta kształcenia, bogaty wachlarz klas w Liceum Ogólnokształcącym,  atrakcyjne na rynku kierunki kształcenia w  Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa pozwalająca zdobywać różnorodne zawody w lokalnych zakładach pracy,  to bez wątpienia atuty dynamicznie rozwijającej się szkoły.

            Z kolei Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Piotr Perzyna przybliżył historię placówki Uchwała Zarządu Miejskiego z 25.03.1946 i uchwała Miejskiej Rady Narodowej z 29.03.1946 stały się podstawą do wystosowania przez burmistrza Giemzę i inspektora szkolnego L. Pawlaka odpowied­niego pisma do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu. Decyzją mgr inż. Karola Strzałkowskiego od 1 września 1946 roku można było uruchomić w Mogilnie Miej­skie Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe. Nową placówkę edukacyjną umieszczono w budynku mogileńskiego klasztoru benedyktynów.

      Od września 1946 r. rozpoczęło działalność Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe. Mogileńska „handlówka” i jej pedagodzy dobrze spełniali swoją pionierską rolę – do­starczyli w bardzo szybkim tempie wykształcone kadry dla nowo powstałych instytucji, przedsiębiorstw i handlu. W roku szkolnym 1946/47 w klasie I Miejskiego Gimnazjum Handlowego było 51 uczniów i uczennic. Wiek uczniów był bardzo zróżnicowany: od 13 lat do 19 lat.

Po dwóch latach nauki w czerwcu 1948 roku pierwsi absolwenci w liczbie 33 osób zdali maturę i rozpoczęli dorosłe życie. Na przestrzeni historii powo­jennej i współczesnej edukacji placówka zmieniała swoje profile nauczania, dostosowując je do potrzeb rynku pracy – i tak z czasem stała się Zespołem Szkół Zawodowych, by ostatecznie przybrać nazwę Zespołu Szkół w Mogilnie.

            Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie nowego sztandaru szkole. Najpierw jednak fundatorzy sztandaru dokonali uroczystego wbicia symbolicznych gwoździ w drzewce. Aktu tego dokonali: Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Burmistrz Mogilna – Leszek Duszyński, właściciel Biura Podróży Przygoda Ryszard Kamassa, przedstawiciel Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dąbrowie Stanisław Smaga, właściciel firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Feniks  Grudziądz Henryk Tupalski, właściciel firmy Bartex z Mogilna Andrzej Zieliński, Dyrektor Departamentu ds. Budowy i Eksploatacji Podziemnych Magazynów Gazu Kazimierz Gąska, Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Jana Apostoła w Mogilnie ks. Krzysztof Lewandowski, właściciel firmy W3M.pl Rafał Śmiłowski, Wiesława i Zbigniew Grzechowscy, Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Mogilnie – Małgorzata Łaganowska i Wojciech Piechocki, Przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego – Dominika Maciejewska, Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Mogilnie Roman Niemczyk, Przedstawiciele Absolwentów Zespołu Szkół w Mogilnie Bogumiła Słomian i Zygmunt Kapeliński.

             Mając na względzie prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, w trosce o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, szanując tradycje i zwyczaje panujące w szkołach Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół  w Mogilnie Piotr Perzyna przekazał na ręce dyrektora Zbigniewa Grzechowskiego nowy sztandar.

            Uwieńczeniem  uroczystości Jubileuszu 70 – lecia  Szkoły było  również odsłonięcie tablicy pamiątkowej, na której to widnieje napis: W darze swojej 70-letniej Szkole,  Założycielom – twórcom jej dziejów, architektom teraźniejszości i kreatorom przyszłości. Absolwenci i Sympatycy – uczestnicy Jubileuszowego Zjazdu.

24 września 2016 r. Aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: absolwent Edward Hartwich i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Barbara Szafarek.

            Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie Piotr Perzyna oraz wiceprezes Stowarzyszenia Edyta Owsińska podziękowali wszystkim darczyńcom, którzy materialnie lub organizacyjnie wsparli  przedsięwzięcie –  zorganizowania Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół w Mogilnie.            To dzięki  instytucjom i ludziom wielkiego serce szkoła zyskała nowy sztandar, wydano obszerną monografię placówki  i przygotowano okolicznościową wystawę. Podziękowania  skierowano do  wszystkich, których wspomnienia, zdjęcia, eksponaty stały się podstawą do stworzenia niepowtarzalnego klimatu Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół w Mogilnie, a darczyńcami byli:

 1. Starostwo Powiatowe w Mogilnie
 2. Urząd Miejski w Mogilnie
 3. Zbych-Pol & Mobet sp. z o.o. Mogilno
 4. Europol Padniewko
 5. POMIMEX Stal sp. z o.o. Mogilno
 6. Biuro Turystyki Przygoda Inowrocław
 7. INSTEL S.C. Strzelno
 8. „UL-DROG” ULICE PLACE DROGI Mogilno
 9. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA Dąbrowa
 10. Firma Handlowa BARTEX Mogilno
 11. AGROMET Mogilno
 12. PE-GAZ 90 Mogilno
 13. OPERATOR SYSTEMU MAGAZYNOWANIA sp. z o.o. Dębogórze
 14. Skup i Sprzedaż Zwierząt Rzeźnych i Hodowlanych Sylwester Woźniecki Szczeglin
 15. Księgarnia Regionalna Mogilno
 16. Księgarnia Libra Mogilno
 17. Zakład Optyczny Ewa Górska-Bernaciak Mogilno
 18. Zakład Usługowo-Handlowy Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa Domachowski Henryk Mogilno
 19. Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy ELEKTRYK Strzelno
 20. Pracownia reklamy W3M.PL Rafał Śmiłowski Mogilno
 21. Parafia św. Jana Apostoła Mogilno
 22. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Feniks Henryk Tupalski Grudziądz
 23. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Mogilno
 24. Impresje Kwiatowe Liliana Szwedo
 25. Kwiaciarnia Małgorzata Barczak
 26. One Day. Kompleksowe dekoracje. Mariola Kamińska – Rzepczak
 27. Wiesława i Zbigniew Grzechowscy Marcinkowo
 28. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Mogilnie
 29. Rada Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Mogilnie
 30. Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Mogilnie

            W dalszej części uroczystości Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego Agata Szatkowska podkreśliła, że Jubileusz to niebywała okazja do wspomnień. Wspomnieć należy dyrektorów, pedagogów już nieżyjących, którzy tworzyli historię Zespołu Szkół w Mogilnie, a na ich grobach dzień wcześniej zostały przez młodzież złożone kwiaty i zapalone znicze. Podczas uroczystości ich pamięć uczczono minutą ciszy.

            Kolejną część uroczystości stanowił program artystyczny, podczas którego przedstawiono historię szkoły, zaprezentowano dawne i współczesne fotografie oraz wysłuchano występów wokalnych i tanecznych  zarówno absolwentów, jak i obecnych uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie. W części artystycznej obchodów 70 – lecia Zespołu Szkół w Mogilnie wystąpili: Agata Szatkowska, Agata Bonkowska (absolwentka), Weronika Egiert, Maria Jaśkiewicz, Karolina Kostrubiec, Paulina Kusz, Martyna Roszak, Sylwia Skazińska, Dominika Szajda, Małgorzata Szczepankiewicz, Marta Wieczorek, Klaudia Pietrzak, Aleksandra Głowacka, Daria Klemczak, Anna Kubiaczyk, Natalia Głąbiak, Sylwia Fajfer i Maciej Krystkowiak.

            Po zakończeniu programu goście i absolwenci mogli zwiedzać okolicznościową wystawę i wpisywać się do księgi pamiątkowej. Wiele emocji i wzruszeń towarzyszyło absolwentom podczas spotkań klasowych.

            Dopełnieniem uroczystych obchodów Jubileuszu 70 – lecia Zespołu Szkół w Mogilnie był Bal Absolwentów, który odbył się w Restauracji Boss w Mogilnie, który dostarczył wielu niezapomnianych wzruszeń podczas spotkań z dawnymi i obecnymi nauczycielami oraz koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy.

            Tak ogromne przedsięwzięcie mogło odbyć się dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, dawnych i obecnych dyrektorów, pedagogów, uczniów i wielu, wielu… przyjaciół szkoły.

 

            Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia Zespołu Szkół w Mogilnie stanowili: Halina Wesołowska – przewodnicząca zespołu, członkowie: Magdalena Wietrzykowska, Marcin Wietrzykowski, Ewa Piechocka, Kinga Gąska, Agata Stefańska, Piotr Perzyna, Jan Wieczorek, Anna Praczyk, Marek Kwiatkowski, Małgorzata Łaganowska, Monika Knych, Tatiana Urban. Ponadto słowa szczególnego podziękowania kierujemy:

Marcin Wietrzykowski – organizacja techniczna uroczystości, pozyskiwanie sponsorów, organizacja zakupu nowego sztandaru dla Zespołu Szkół w Mogilnie, przygotowanie uroczystego balu, rozliczenie finansowe obchodów,

Halina Wesołowska, Tatiana Urban – organizacja techniczna uroczystości, archiwizacja list absolwentów do okolicznościowej monografii,

Kinga Gąska – redakcja monografii szkoły, odpowiedzialna za organizację wydawniczą okolicznościowej książki, przygotowanie okolicznościowej wystawy z okazji Jubileuszu 70 – lecia Zespołu Szkół w Mogilnie,

Małgorzata Łaganowska – odpowiedzialna za redakcję monografii szkoły,

Marek Kwiatkowski – organizacja techniczna uroczystości, przygotowanie pakietów promocyjnych szkoły,

Ewa Piechocka, Renata Lepsza, Emilia Jankowska – Banaś, Monika Knych – przygotowanie części oficjalnej i  programu artystycznego z okazji Jubileuszu Szkoły,

Magdalena Kopeć – Bernaciak, ks. Jacek Wachowski – oprawa religijna uroczystych obchodów 70 – lecia Zespołu Szkół w Mogilnie,

Małgorzata Jaszcz, Magdalena Wietrzykowska, Anna Przybylska, Małgorzata Król – odpowiedzialne za wystrój sal, przygotowanie wypieków i obsługę gości,

Marcin Król – oprawa techniczna i muzyczna uroczystości,

Kazimierz Łaganowski – oprawa techniczna uroczystości.

 

Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie

w Jubileusz 70 – lecia Zespołu Szkół w Mogilnie!!!

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie

Piotr Perzyna

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie

Zbigniew Grzechowski

Program Uroczystych Obchodów 70 – lecia Zespołu Szkół w Mogilnie w dniu 24 września 2016 roku

 1. Godz. 11.00 – Uroczysta Msza św. w Kościele pod wezwaniem  Matki Bożej Nieustającej Pomocy pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Henryka Józefa Muszyńskiego, Prymasa Polski,

Adres parafii: ul. Jana Pawła II 3, 88-300 Mogilno.

 1. Godz. 13.00 – Spotkanie wspomnieniowe Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie w Sali gimnastycznej szkoły połączone ze zwiedzaniem okolicznościowej wystawy i spotkaniami w klasach.

/rejestracja uczestników uroczystości oficjalnych w godzinach  od 8.00 do  13.00

w siedzibie szkoły/

Adres szkoły: Zespół Szkół w Mogilnie, ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno.

 1. Zabawa taneczna w restauracji Boss w Mogilnie od. godz. 19.00

/rejestracja uczestników zabawy tanecznej od godz. 18.00 w siedzibie restauracji/

Adres restauracji: ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno.

 

        Wszelkich informacji udziela sekretariat

Zespołu Szkół w Mogilnie – tel. 52 315-26-64

 

Komitet Organizacyjny

Obchodów 70-lecia Zespołu Szkół w Mogilnie